PSFU

Detta är en återskapad version av sidan Parlamentariska socialförsäkringsutredningen - Sidan står inte längre under regeringens tillsyn.

Numera används sidan istället som en blogg om politik och samhälle, där vi skriver om allt från rätten till hemtjänst, hur man ska se till barnens bästa i en uppslitande vårdnadstvist och hur prispressen i städbranschen, för till exempel flyttstädning och hemstädning, leder till att personalen sliter ut sig.

På övriga sidor här på sajten hittar du det tidigare innehållet.

BLOGG

Hur länge skulle vårt samhälle klara sig utan el?

26 nov 2021

Vad händer egentligen i samband med ett längre strömavbrott och hur länge kan man klara sig innan man drabbas av panik och får svårt att hantera vardagen? Vårt samhälle är uppbyggt på elektricitet och detta är lite av en falsk trygghet. Vi förlitar oss på att alla maskiner och all teknik i huset ska fungera - men vad händer om det plötsligt blir svart?

En finsk studie visar att vi redan efter 48 timmar utan el skulle påverkas som samhälle. Vi skulle inte få vatten, vi skulle ha svårt att få näring och vi skulle ha väldigt svårt att få värme. Tänk bara hur du skulle agera på affären? Dörrarna drivs av el, alla frysboxar måste ha el - och du ska dessutom kunna betala de varor du vill ha; något som sker via kort och där terminalen för att registrera din betalning är utslagen. Vem har kontanter idag?

Vatten, tänker de flesta, att det kommer ändå. Faktum är dock att vattenverk använder elektronik för att pumpa upp vatten och att detta således blir en omöjlighet om det handlar om ett strömavbrott. Hur skulle du klara av 48 timmar utan ström i ditt hem? För många så blir den frågan lite av en ögonöppnare. Allt det vi gör och allt vi tar för givet drivs av elektronik. Mobiltelefonen behöver laddas, spisen måste ha el för att fungera, tvn måste ha el, elementen, kaffemaskinen, bergvärmepumpen… Det stora och det lilla: elen är livsviktig och om det handlar om ett längre strömavbrott så är det inte bara att ringa efter en elektriker i Stockholm. Du måste klara dig själv.

Förbered dig på det värsta

Man behöver inte vara dystopisk för att påtala vikten av att man ska kunna klara sig själv i samband med att elen slås ut. Det kan finnas risk i att strömavbrott kan komma att öka i framtiden. Dels som en följd av att vi använder mer el - men även sett till hur klimatet förändras. Exempelvis is och snö kan rasera ett elnät och slå ut elen i ett stort område.

Vän av ordning minns exempelvis hur det såg ut i Kanada 1998 där ett område - lika stort som hela Sverige - slogs ut av en gigantisk isstorm. Många pekar även på att exempelvis terrorister ser elnätet som ett givet mål att attackera, av den enkla anledningen att man genom detta kan slå ut ett helt samhälle med relativt enkla medel.

Hur skyddar du dig mot dessa mardrömsscenarion? Vi kommer inte att måla upp en bild som hämtad ur en roman av Cormac McCarthy, men däremot så ska vi visa upp några saker som kan vara bra att ha i det egna hemmet i händelse av ett långvarigt strömavbrott. Här följer några viktiga detaljer att förbereda med:

  • Vatten. Vatten är extremt viktigt att ha hemma. Fyll några dunkar och ha stående i källaren eller - om du bor i lägenhet - i ditt förråd.
  • Belysning. Se till att alltid ha en massa ljus hemma och även ett par ficklampor. Se till att det både finns tändare och batterier också.
  • Mat. Konserver är jättebra att ha hemma och även torkad mat rekommenderas. Givetvis måste du även kunna laga maten. Ett campingkök och bränsle ska finnas i hemmet också.
  • Medicin och förbandslåda. Om du äter någon medicin så ska du se till att du alltid har ett lager som räcker två veckor. En förbandslåda är bra att hemma också!

Under ett pågående strömavbrott så gäller det att försöka behålla lugnet. Se till att kommunicera - och eventuellt hjälpa - grannarna. I synnerhet om det handlar om folk som börjar bli till åren. Du ska slå av all elektronik utom en lampa - som visar när strömmen är tillbaka. Gällande mat så är det bäst att börja äta det som finns i kylen för att sedan övergå till maten som finns i frysen.

Ett annat råd - i synnerhet om det är vinter: låt bilen stå. Ge dig inte ut på några onödiga resor. Som familj så bör man hålla ihop: se till att samlas i ett och samma rum och använd filtar för att isolera bort kylan från fönster. Tänd några ljus och håll värmen tillsammans.

Är det för enkelt att sätta företag i konkurs i Sverige?

10 nov 2021

Konkurs för företag - så funkar det

Det är tingsrätten som bestämmer om ett företag får sättas i konkurs. För att det skall ske måste det vara så att företaget inte kan betala sina skulder. Om man vet att det snart kommer in pengar till företaget som kommer täcka skulderna så kan inte företaget sättas i konkurs. Att ansöka om sitt eget företags konkurs kostar inget, att däremot ansöka om om konkurs som borgenär, alltså som en som det konkurshotade företaget är skyldig pengar kan kosta upp till 4760 kronor om det inte finns några pengar i konkursboet.

Om konkursen godkänns av tingsrätten, vilket den oftast görs direkt om företaget själv ansökt om konkurs, så utses en konkursförvaltare. Konkursförvaltarens roll är att se till att alla de fordringsägare, alltså de som företaget är skyldigt pengar, får så mycket som möjligt ur konkursboet.

Ifall företaget inte har möjlighet att betala ut lön till sina anställda så har de rätt till lönegaranti. Det innebär att Länsstyrelsen betalar ut lön.

Rekonstruktion - en annan lösning?

En annan lösning, om ett företag har problem med sin likviditet, är att ansöka om företagsrekonstruktion. Det går till på ett liknande sätt som när man ansöker om konkurs. Tingsrätten beslutar om rekonstruktion och tilldelar företaget en rekonstruktör vars uppgift det blir att se över företagets ekonomi och se till att det kommer på rätt köl. Under tiden som rekonstruktionen pågår så kan inte for borgenärer få sina fordringar betalda. En rekonstruktion skall ta 3 månader men kan få dispens och fortsätta i upp till ett år.

Är det för enkelt att sätta företag i konkurs?

Vissa anser att det är för enkelt att sätta ett företag i konkurs och att de som sitter i styrelsen för företaget som går i konkurs kommer undan för lätt. Till skillnad från en personlig konkurs så kan de som är ansvariga gå relativt oskadda ut från en konkurs utan att de svärtar ner deras rykte eller att de på något sätt blir personligt betalningsansvariga. Det finns lagar som säger att den som agerar med grov oaktsamhet eller uppsåt kan komma att behöva ta från sitt eget personliga kapital för att betala men samtidigt kan sådant vara svårt att bevisa. Flera revisionsföretag specialiserar sig på att hjälpa företag från alla typer av personligt ansvar. De som döms för ekonomisk brottslighet eller grov oaktsamhet i anslutning till en konkurs kan beläggas med näringsförbud i 3-10 år.

Om man sitter i ett företag med flera anställda har man en särskilt ansvar för deras trygghet. Kanske borde det vara svårare för de som har anställda eller ansvar för människor på annat sätt som skolkoncerner eller sjukvårdsföretag att ansöka om konkurs? De kanske även borde beläggas med större personligt ansvar vid en konkurs för att försäkra sig om aktörernas seriositet.

SBB och El av Sol bygger solpark

23 sep 2021

SBB och El av Sol bygger solpark i Hallstahammar. Solparken i fråga beräknas vara färdigställd och producera el redan någon gång under andra halvan av 2022. Det är ett stort steg mot en bättre värld och det handlar om att en större koncern äntligen vågar ta tag i taktpinnen och gå i bräschen för en bättre miljö. Genom att SBB krokar arm med solenergiföretaget El av Sol så visar man upp för andra vilka enorma möjligheter som finns. Det är enbart positivt.

I en tid där klockan klämtar gällande jordens resurser och där vi har ett klimathot hängande över oss så krävs det satsningar. SBB och El av Sol visar förhoppningsvis vägen även för andra. Det går att göra miljön en tjänst och samtidigt också tjäna pengar på det. Solparken i Hallstahammar är en ren investering från SBB och den kommer säkerligen att följas upp av fler sådana i framtiden. Med El av Sol vid sin sida får man en expert på solenergi som har kapacitet att ta sig an även större projekt och utmaningar.

Solparken i Hallstahammar - början på något stort

Den solpark som byggs i Hallstahammar kommer att vara 17 hektar stor och producera el motsvarande 10 GWh/år. Detta motsvarar i sin tur ungefär 5% av den totala elkonsumtion som SBB har årligen. Faller allt väl ut så kommer säkerligen projektering av fler solparker att ske. Placeringen i just Hallstahammar är även den viktig. Dels som en följd av att SBB har ett stort fastighetsbestånd i Stockholm - som ligger i närheten - och dels också som en följd av att El av Sol har sitt säte i Västerås - en stad som, precis som Hallstahammar, ligger i Västmanland. Detta förenklar för båda parter.

Många företag och större koncerner har en tydlig miljöpolicy och högt satta mål gällande sin egen klimatpåverkan. I många fall så blir emellertid steget från teori till praktik lite för stort. Kostnaderna att ställa om fungerar som avskräckande och många ser det som för stora risker. Genom att, som SBB, dels välja solenergi och dels en seriös och erfaren som El av Sol så försvinner riskerna.

Solenergi handlar om en investering där man blir en producent av el snarare än en köpare. Det är något som kommer att bära frukt i framtiden och SBB visar på att det även finns ekonomiska incitament till att ställa om. SBB har som mål att vara klimatpositiva genom hela värdekedjan redan år 2030. Det är ett kaxigt mål, men genom satsningen på solparken i Hallstahammar så visar man också att man menar allvar.

Våldtäkt och mörkertal

13 sep 2021

En våldtäkt räknas som ett grovt sexualbrott och det kan vid en fällande dom rendera som lägst två år och som högst sex år i fängelse. Om det handlar om en grov våldtäkt så ligger straffskalan mellan 4-10 år i fängelse. De hårda straffen säger en hel del om vilket fruktansvärt brott det handlar om.

Trots detta så finns det vissa frågetecken kring en våldtäkt. Dels så finns det en väldigt låg uppklarningsprocent. Enligt BRÅ - Brottsförebyggande Rådet - så leder endast var femte anmäld våldtäkt till en fällande dom. Något som har många olika förklaringar - man hittar inte gärningsmannen, det saknas teknisk bevisning, för lång tid har passerat, utredningen har brister och där ord står mot ord mellan den misstänkte och offret. Det är ett stort problem.

Ett annat väldigt stort problem handlar om att det finns ett extremt stort mörkertal vad gäller en våldtäkt och där man ser att många väljer att inte anmäla brottet. Gällande andra brott i vårt samhälle så är invånarna betydligt mer benägna att anmäla det som skett, men då det kommer till olika sexualbrott så finns inte samma vilja.

Detta bär en rad olika förklaringar. Kvinnor - som i högst utsträckning är offer vid en våldtäkt - kan välja att inte anmäla som en följd av skam. Man kanske har druckit mycket alkohol under den natt då brottet skedde och har vissa minnesluckor. Man kan även dra sig för att anmäla en våldtäkt som en följd av skam och där man själv känner sig skyldig till vad som skett.

Förövaren och offret känner varandra

En annan förklaring till det stora mörkertalet är det faktum att man känner förövaren. Ungefär en tredjedel av alla våldtäkter som anmäls har utförts av en, för offret, känd gärningsman.

Inte sällan så lever man i en relation med förövaren, men det kan även handla om en bekant, en god vän eller något som man lärt känna under dagen. Det tydliga är att fler anmälningar om våldtäkter sker om gärningsmannen varit okänd och där det exempelvis handlar om ett överfall. Det är talande.

Vissa kvinnor vill heller inte anmäla en våldtäkt då man tycker att det är jobbigt att sitta i rätten och svara på frågor om vad som hänt inför en massa åhörare.

En annan förklaring som ofta ges och som kan förklara mörkertalet gäller just de fällande domarna. Man vet att få blir fällda och man vill därför bespara sig ytterligare förnedring och känsla av svek genom att gå igenom en hel rättsprocess.

Hjälp finns att få vid våldtäkt

Många offer skulle välja att anmäla en våldtäkt genom ett ökat stöd. Få vet vilken typ av hjälp som finns att tillgå. Man kan exempelvis kontakta olika jourer - brottsofferjouren och kvinnojouren - för att få bearbeta traumat.

En annan hjälp handlar om det rent juridiska där man har rätt till ett målsägarbiträde. Just det är viktigt då man genom ett sådant inte bara får juridisk hjälp vid rätten och vid polisförhör. Man får även ett mentalt stöd och där insinuanta frågor - som tyvärr förekommer - kan ledas bort både vid rättegången och i samband med polisutredningen.

Arvsordningen idag

9 sep 2021

När någon dör så ärver i första hand den personens maka, make eller registrerade partner. Om någon sådan inte finns så ärver den avlidnes närmaste släktingar. De delas in i olika klasser och ärver i tur efter varandra. Med det menas att så länge som det finns och lever någon i första klassen kan inte någon i andra klassen ärva.

  • Första klassen är barn och barnbarn, så kallade bröstarvingar.
  • Andra klassen är föräldrar, syskon och syskonbarn
  • Tredje klassen är far- och morföräldrar samt deras barn, dvs fastrar, mostrar osv

Stjärnfamilj istället för kärnfamilj

Den nuvarande arvsordningen bygger mycket på tanken om kärnfamiljen där ett par är gifta hela livet och endast har gemensamma barn. Idag ser dock familjsammansättningarna helt annorlunda ut än vad de gjorde för 30-40 år sedan. Nuförtiden är det inte ovanligt med en familj som innefattar två vuxna personer i samboskap samt barn från tidigare förhållanden. Vad händer om då om de är ogifta och den ena partnern dör? Jo, då kan den andra tvingas flytta från det boende som de delat. Även om de är gifta så har särkullbarn, dvs barn som är biologisk släkt med endast den ena förälder, rätt att få ut sin arvslott direkt. Vissa delar av arv går att testamentera kring men arvsrätten väger tungt på just dessa punkter.

Skatt på arv

De flesta länder i Norden och Europa har arvsskatt. De innebär att de efterlevande får betala en skatt på de tillgångar som de ärver. Skatten är oftast en så kallad progressiv skattesats, dvs att den tas ut i större andel beroende på hur stort arvet är. I till exempel USA och Storbritannien behöver man inte betala någon arvsskatt alls om inte arvet överstiger en viss summa. Detta har varit ett verktyg för att jämna ut förmögenhetsskillnader. I Sverige har vi sedan december 2004 ingen arvsskatt.

Behöver den svenska arvsrätten reformeras?

Vissa anser att arvsrätten har blivit föråldrad och borde ändras efter hur familjerna ser ut idag. Många är inte medvetna om arvsrätten och vad den innebär och blir chockade när de ställs inför dess betydelse efter att någon som står dem nära dött. Hur skulle en ny arvsrättsordning kunna se ut då? Man skulle till exempel kunna uppvärdera samboskapet och även se till att bonusbarn blir arvingar vid ett eventuellt dödsfall. Som det är nu finns det ett visst skydd för sambos i och med sambolagen men det kan behöva att förtydligas och förenklas så det blir lättare för den ogifta partnern i och med ett dödsfall.

Bostadsanpassning för att kunna bo kvar hemma

25 aug 2021

Blir du rörelsehindrad efter en sjukdom eller olycka kan du behöva få ditt hem anpassat efter det. Man kan till exempel ta bort alla trösklar inomhus, så att man kommer fram med rullstol.

Det finns företag som arbetar med bostadsanpassning i Stockholm, och de kan tipsa dig om vad andra har gjort och vad du själv kan behöva fixa till. Med vissa förändringar är det fullt möjligt att bo kvar hemma även om man har skadat sig i en olycka eller är rörelsehindrad på grund av sjukdom.

Det är kommunen som beviljar bidrag för bostadsanpassning. Man kan sätta upp diverse handtag, och man kan ta bort alla hinder som trösklar och trappor för att öka framkomligheten.

Praktiska anordningar i hemmet

I badrummet anordnar man duschmöjligheter så att man slipper kliva över kanter. Man brukar också ha en pall att sitta på och montera handtag på väggen att hålla sig i. Bostadsanpassning innehåller så många olika detaljer i ett hem, från hjälpmedel som sittdynor på stolar till höjda toalettsitsar med handtag. Trösklar och mattor brukar tas bort först av allt.

Man kan också behöva bygga om ställen i huset där det är trångt, som att exempelvis bredda en dörröppning eller att helt ta bort innerdörrar. Höj- och sänkbara skåp i kök och badrum gör det lätt att komma åt saker. Ytterdörren kan öppnas med automatik. Trappor utanför huset ersätts med en ramp, och inomhus finns det speciella hissanordningar för trappor. Ansök hos kommunen om bidrag, och anlita experter för bostadsanpassningen.

Så får du jobb med rusta och matcha

4 aug 2021

Metoden rusta och matcha kan vara intressant för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen men har svårt att hitta ett jobb. Du rustas med kunskap och matchas med uppdrag som passar dig.

Det är inget vidare att vara arbetslös. Att gå hemma i underkläderna och ligga på soffan hela dagarna blir ganska snabbt både tråkigt och enformigt. Framför allt blir det svårt att försörja sig. Du behöver såklart sysselsättning och stimulering, men anledningen till att du behöver jobba är förstås i första hand för att du behöver en inkomst. Men det är ingen lätt match att få jobb. Många hamnar i långtidsarbetslöshet och har svårt för att ta sig in på arbetsmarknaden. Alla kan hamna i den fällan. Gamla som unga, svenskar som invandrare. Ibland känns det som att gå i en tunnel utan något ljus i sikte. Men då kanske du kan vara intresserad av metoden som kallas för rusta och matcha.

Rusta och matcha används målinriktat

Rusta och matcha är en ny metod som lanserats av Arbetsförmedlingen. För dig som är arbetssökande och inskriven på just Arbetsförmedlingen kan det vara en så kallad “game changer”. Metoden tar sikte mot både mål och resultat. Kortfattat handlar det om att rusta dig som arbetssökande med resurser som intervjuteknik, arbetsgivarkontakter, studie- och yrkesvägledning och annan kompetens eller rådgivning. Samtidigt lägger man extra vikt vid att hitta uppdrag som matchar dig och dina nyförvärvade kunskaper. Du har många starka sidor som inte ska gå till spillo av att sitta hemma på soffan.

Vårdnadstvist - så ser den ut

9 jul 2021

En vårdnadstvist inleds när en vårdnadshavare stämmer den andre vårdnadshavaren. Motsätter sig denne detta så har också startskottet till en vårdnadstvist ljudit. Men, det innebär inte per automatik att parterna möts i domstol och att ett utfall ges. En vårdnadstvist är en process som tar tid att besluta i.

Från rättens sida så är grundtanken alltid att barnens bästa ska tillgodoses. Detta innebär att man också utgår från att barnens ska ha rätt till båda sina vårdnadshavare, vilket innebär att gemensam vårdnad är den bästa lösningen - till dess att motsatsen bevisats. Motsatsen som kan innebära att bevis läggs fram där det framgår att en vårdnadshavare är våldsam, har problem med missbruk, är kriminell, utgör ett hot mot barnen - eller den andra vårdnadshavaren - eller erbjuder en miljö som kan vara skadlig för ett barn att växa upp i.

Det kan även innebära att vårdnadshavaren uppvisar klara samarbetsproblem och exempelvis obstruerar umgänget med den andra vårdnadshavaren och barnen - svarar inte i telefon, hämtar inte på utsatta tider, lämnar inte barnen på överenskommen tid och betalar inte underhåll etc. Samarbetsproblem är idag en väldigt vanlig orsak till varför en vårdnadstvist tar vid.

Kan man lösa en vårdnadstvist utan rättslig inblandning?

De hela behöver inte gå till domstol. En vårdnadstvist kan avbrytas när som helst och om parterna kan hitta en gemensam lösning om hur vårdnaden ska se ut så är det alltid att föredra. Av den anledningen så erbjuder också varje kommun i Sverige samarbetssamtal där man tillsammans med sakkunnigt folk från kommunen - och sitt respektive juridiska ombud - kan sitta ner och hitta lösningar.

Man ska veta att många av de vårdnadstvister som äger rum i Sverige gör detta som en följd av bristande kommunikation mellan vårdnadshavarna. Något som kommer av en naturlig orsak där man skiljt sig från varandra - med alla känslor en separation kan föra med sig i form av avund, svartsjuka och, ibland, rent hat.

Genom ett samarbetssamtal - eller flera - så kan konstruktiva lösningar hittas gällande boende, vägar att kommunicera och hur en framtida gemensam vårdnad ska se ut. Samarbetssamtal har en hög procent vad gäller uppklarning och avbrytande av en pågående vårdnadstvist.

Om inget fungerar - ta juridisk hjälp

Alla fall är unika och en vårdnadstvist är alltid olik en annan. Därför kan man inte säga att - så här fungerar det, gör si eller gör så. Man måste utgå från det unika och ibland så är det bara så att en vårdnadstvist är den enda och den bästa lösningen. Oavsett vilken sida man står på i det fallet så är vikten av rätt juridisk hjälp väldigt stor. Genom rätt jurist så får man bäst chans att få ensam vårdnad och dessutom så får man ett stöd genom en stor känslomässig prövning. Att ha en axel att luta sig mot då det blåser som mest är något som aldrig ska underskattas.

Modiga visselblåsare avslöjar missförhållanden

25 sep 2020

Att som “whistleblower” avslöja information som man anser måste lyftas fram i offentligheten är sällan smärtfritt. Ofta riskerar man sådant som jobb, bostad och juridiska sanktioner.

Föreställ dig själv att du vet någonting som få andra känner till. Informationen du sitter på är känslig och skulle den komma ut skulle det ställa till rabalder så det står härliga till. Du skulle riskera det mesta. Jobb, bostad – ja, till och med din familj kan vara i fara. Detta är någonting som visselblåsare, så kallade “whistleblowers”, måste överväga i det moraliska dilemma som de flesta whistleblowers tvingas att ställas inför. Varken nybörjare eller experter på whistleblowing går sällan från ett avslöjande utan att ha behövt göra någon form av uppoffring.

Fråga bara två av de största namnen inom whistleblowing, Chelsea Manning och Edward Snowden, vad de har fått ge upp i samband med att de läckte ut hemligstämplad information som de ansåg att omvärlden borde ha kännedom om. Den förstnämnda läckte en film från Irakkriget där amerikanska soldater sågs skjuta ned civila irakier nästan för skojs skull. Hon anhölls och dömdes till fängelse för resten av sitt liv, men benådades senare av dåvarande president Barack Obama.

Stora uppoffringar

Snowden ställdes aldrig inför rätta för de brott som åklagare i USA menade att han hade gjort sig skyldig till genom att läcka hemlig information från den amerikanska myndigheten, och Snowdens arbetsgivare, NSA. Han tog flykt från myndigheterna och hamnade sedermera i Ryssland där han fick politisk asyl.

Vad man dock kan säga säkert är att hans liv aldrig kommer bli det samma efter att han tog beslutet att läcka informationen han gjorde. Den uppoffring som whistleblowers gör för världens befolkning ska man ha stor respekt för. De gör ett osjälviskt val för att vi ska få kännedom om när saker inte går rätt till.

Anmälningsskyldighet enligt lag

I Sverige finns det visst skydd i lagen för somliga visselblåsare. Det man idag kallar “Lex Sarah” och “Lex Maria” innebär till och med en skyldighet att blåsa i visselpipan om man får kännedom om missförhållanden inom exempelvis äldreomsorgen eller sjukvården.

Ändå är det inte alla som vågar. Trots att lagen är tydlig är man kanske rädd om sitt jobb – eller uteblivna framtida jobb på grund av dåliga referenser. Men kom ihåg att du aldrig står ensam. Ingen ska komma undan med olagligheter i hemlighet. Och kanske har du makten att göra någonting.

Barnens bästa vid en vårdnadstvist

21 sep 2020

En skilsmässa eller separation är aldrig rolig. Om man inte är överens blir det förstås mycket jobbigare, men även när man kommer överens är det mycket som ska ordnas, redas ut och delas upp.

Har man barn tillsammans är frågan om vårdnaden en av de sakerna som måste redas ut. Ska man ha delad vårdnad? Om inte, vem ska egentligen tilldelas den då? Det enklaste här vore ju att fråga barnet eller barnen hur de själva vill ha det. De har rätt till sina egna föräldrar. Oftast säger barnen att de vill bo hos båda föräldrarna. Dels älskar de sina föräldrar oavsett vad, dels är de lojala och vill inte göra någon av dem ledsen. Den sista anledningen är något som gör denna fråga extra svår.

Lojal kärlek

Det kan ju faktiskt vara så att den ena föräldern inte lämpar sig för att vara vårdnadshavare. Anledningen till varför kan vara många olika saker. Det är dock inte ovanligt att det handlar om missbruk eller misshandel. Trots att den ena föräldern kanske inte fungerar så bra som ansvarig för vårdnaden av barn kommer dennes barn förmodligen att älska och vilja vara med sin förälder ändå. Kärleken tar ju inte slut bara för att de har en förälder med brister.

Sedan vill barn som sagt inte göra sin förälder ledsen, så även om de far illa hos den ena föräldern är det inte helt otroligt att de säger att de vill bo och vara med den ändå. Här är det därför - för barnens bästa - viktigt att utomstående experter och jurister kan gå in och hjälpa till. När en vårdnadstvist ska avgöras är det alltid barnens bästa som står i centrum.

Överens eller inte?

När en separation är ett faktum och frågan om vårdnaden ska bestämmas så är det rättsväsendet som kliver in. Om föräldrarna är överens är det Familjerätten som sköter det hela; de tar sig bara an fall där föräldrarna kan samarbeta och hittar frivilliga överenskommelser. Föräldrarna är alltså överens om hur vårdnaden skall se ut.

Om föräldrarna däremot har samarbetsproblem och bråkar om vem som ska ha vårdnaden så blir det en vårdnadstvist. En vårdnadstvist kan bli en svår och utdragen process som sliter på alla inblandade parter, såväl föräldrar som barn. Advokater kan behöva anlitas. De kan med sin erfarenhet och kunskap i ämnet stötta och vägleda under denna jobbiga tid samt se till att bästa möjliga lösning uppnås.

Anlita en advokatbyrå med rätt specialområden

3 aug 2020

Det finns tillfällen då det är extra viktigt att ha rätt person vid sin sida. Speciellt om man är misstänkt för eller blivit utsatt för brott, men även vid t.ex. skilsmässa och vårdnadstvist.

Många väntar alldeles för länge med att anlita en advokat och tror att saker ska lösa sig av sig själva. Helst ska man kontakta advokaten redan i förebyggande syfte. Man brukar kunna lösa konflikter genom samtal och medling utanför rättssalen, inte sällan innan de riktigt stora problemen uppstår. Det finns de som drar sig för att anlita juridisk hjälp från en advokatbyrå då det kan vara dyrt, men både för privatpersoner och företag brukar stora delar av advokatkostnaderna täckas genom rättsskyddet i hemförsäkringen eller företagsförsäkringen. Finns det ingen försäkring kan man få ett rättshjälpsbiträde utsett av staten som hjälp.

Hemförsäkringen täcker ofta en stor del av advokatkostnaden

Många advokatbyråer erbjuder en första gratis konsultation via telefon eller email, där man kort beskriver sitt ärende och vad man behöver hjälp med. En seriös advokatbyrå gör då en bedömning angående huruvida de känner att de är rätt byrå för uppdraget och om de kan åta sig ditt ärende. Självfallet ska de även kunna lämna en prisuppgift som man sedan i lugn och ro får ta ställning till. Den advokat som man anlitar ska också vara specialiserad på det ämne som man behöver hjälp med, såsom exempelvis brottmål, familjerätt, affärsjuridik, fastighetsrätt, miljörätt med mera. Lagboken är tjock och det är omöjligt för en advokat att vara duktig på alla ämnen.

Så ska en skicklig advokat vara

Via internet kan man hitta advokatbyråer på den ort man bor och på deras respektive hemsidor brukar man även kunna se deras olika specialområden. Ett säkrare kort för att hitta en riktigt bra advokat brukar dock vara att gå via sina vänner. Kanske är det någon i bekantskapskretsen som har varit i en liknande situation och kan rekommendera en advokat? Många gånger är det vid jobbiga situationer i livet som man behöver juridisk hjälp och det är därför viktigt att man känner förtroende för den advokat som man anlitar. En bra advokat ska vara kunnig i sitt ämne, ha den tid som krävs att lägga ner på uppdraget och dessutom gärna vara social. Detta underlättar i kommunikationen med andra och gör att advokaten lättare kan få ut uppgifter. Värt att veta att man alltid kan byta advokat om man skulle vara missnöjd eller känna tvivel.

Fler advokater behövs för asylsökande

16 jan 2019

Det är knappast någon som kan ha undgått den stora invandringsfrågan som just nu är ämnen för debatter i medierna just nu. Vi har ju, precis som de andra nordiska länderna, liksom i resten av Europa partier som har som sin största fråga att kasta ut invandrarna, eller i vart fall minska, eller helt strypa invandringen till Sverige.

Nationalistiska partier på frammarsch 

Inom de nordiska länderna är det fortfarande möjligt att flytta, och åtnjuta liknande juridiska och sociala rättigheter som man har i sitt hemland. Och inom EU är det ju möjligt att flytta relativt obehindrat, med devisen om EU:s rörlighet av människor, varor och tjänster. Det är snarare de asylsökande människornas invandring som är impopulär och som man vill stänga utanför landets gränser. I Sverige har vi Sverigedemokraterna (SD), i Finland Sannfinländarna, i Norge Fremskrittspartiet och i Danmark Dansk Folkeparti.

Fortfarande finns asylrätten kvar

Oavsett vad vi tycker om andra människor av annan etnicitet, kultur eller härkomst, är fortfarande asylrätten en av de mänskliga rättigheter som FN har en gång för alla stipulerat och fått demokratiska länder att följa, så även i Sverige. Det är många som inte är medvetna om att alla människor har rätt att söka asyl. Den svenska lagen stipulerar att den som har en "välgrundad fruktan för sitt liv och sin säkerhet" har rätt att söka asyl i ett annat land. Det är upp till Migrationsverket att pröva om de som söker asyl har rätt att erhålla asyl i vårt svenska land.

Märklig debatt bland människor

Det är märkligt hur samtalstonen bland "vanliga" svenskar har förskjutits till förmån för invandrarkritik och okunskap om asylrätten, då man på många håll kan höra människor beskriva asylsökande människor som om de var kriminella bara i det faktum att de söker asyl i Sverige. Ingenstans i den svenska lagen står det att det är kriminellt att söka asyl. Och de människorna ska heller inte behandlas som sådana. Trots det är det vad som händer många, tusentals asylsökande, då de hamnar i låsta förvar i flera månader. Vissa i flera år. De behandlas ungefär som våra interner, som via domstol har dömts till fängelse för brott som de faktiskt har begått, medan de asylsökande som sitter instängda behandlas som om det vore ett brott att söka asyl. Hur blev det så här? Är detta värdigt ett demokratiskt land?

Många blir utvisade på rättsosäker grund

Tyvärr är det alltför många som utvisas av rättsosäkra skäl. De blir inte trodda när de berättar om vilket krig, vilken förföljelse, eller vilken "välgrundad fruktan" de upplever om de måste återvända till sin krigsstituation eller förföljelse i sina egna hemländer. Som om det vore en charterresa de är på när de tar sig genom ett i stort sett stängt Europa på sin väg till Sverige. Vi behöver alla fler advokater i Stockholm, som arbetar för att deras skäl till att beviljas asyl blir en rättssäker process – och värdigt vårt lands demokratiska spelregler.

Folkhögskolorna spelar viktig roll inom SFI

26 aug 2016

Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia. Världen är en orolig plats och i  flyktingkrisens spår har många nya svenskar anlänt på senare år. Därför har SFI (Svenska för invandrare) en större betydelse för fler personer än någonsin tidigare. I dag kan man gå en SFI-utbildning på ett flertal svenska folkhögskolor, något som har många fördelar.

Har du precis kommit till Sverige, och vill gå på SFI i Stockholm eller någon  annanstans i landet? Varför inte välja att lära dig det svenska språket på en av det 40-tal folkhögskolor som idag har rätt att utfärda SFI-betyg? Folkhögskolorna har en viktig roll när det handlar om SFI i Stockholm, och detta av flera olika anledningar.

Skapar konkurrens och valfrihet

En anledning är att öka utbudet av undervisningsanordnare och därmed öka mångfalden och valfriheten för de som behöver lära sig språket och får lättare väg mot integration i samhället. Det finns idag ett stort behov av vuxenutbildare och det är inte säkert att kompetensen och resurserna finns i alla kommuner. Att Folkhögskolor har rätt att anordna SFI-undervisning undanröjer också en del formella hinder och skapar en konkurrens på lika villkor.

En annan stor fördel med SFI på folkhögskola är den stora erfarenheten av lärande som finns runt om på landets många klassiska folkhögskolor. På dessa utbildningsinstitutioner finns en lång tradition av att möta och lära ut kunskaper till personer från olika folkgrupper och samhällsklasser. På folkhögskolorna finns vana att möta vetgiriga människor i olika åldrar, med olika bakgrunder, kunskapsnivåer och vana av utbildning. Folkhögskolor har stor vana att hjälpa personer som har lite svårt att passa in, och kvalificera sig för, universitetens och högskolornas ofta lite mer krävande utbildningstakt. Därför finns en kunskap och beredskap att ta emot nyinflyttade som har ett ganska stort steg att ta innan man lär sig det svenska språket. På folkhögskolor har man dessutom ofta bra kontakter inom utbildningsväsendet, så det brukar sällan bli problem med lärarbrist.

Lätt att hitta anpassade lokaler

Dessutom går det alltid att hitta en lokal som är anpassad för just utbildning, vilket inte alltid är så lätt i fullbokade och slitna kommunala lokaler som ofta saknar den rätta utrustningen för utbildning.

Men den kanske främsta anledningen till varför SFI på folkhögskola fungerar så bra är miljön. Dessa skolor ligger ofta lite avsides till, och kan erbjuda lugna, vackra miljöer som passar utmärkt för studier och kan främja inlärning av det nya språket. Dessutom kan många Folkhögskolor erbjuda internatboenden, vilket leder till en naturlig kontakt med svenska elever på andra utbildningar. Att kontinuerligt möta och samspråka med svenska elever är ett bra sätt att på ett naturligt sätt lära sig språket.

Miljön, kunskaperna, acceptansen, alla möten mellan människor– det finns onekligen gott om anledningar till att gå SFI i Stockholm på en folkhögskola.

Ny socialförsäkring för att kunna hantera framtidens hemtjänst?

17 jun 2016

Om knappt tio år är generationen 40-talister 80 år eller äldre. Vid den åldern behöver många här i Sverige hjälp och stöd för att klara sin vardag. På senare tid har anhöriga behövt ta ett allt större ansvar för de äldres vård. Det visar forskning från bland annat Stockholms universitet.

Nu undrar olika debattörer om den svenska socialförsäkringen måste ändras för att klara av att ge omsorg till den äldre generationen. Ett viktigt område som går att utveckla är hemtjänsten.

I en rad sydeuropeiska länder står det i lagen att du som är vuxen har äldre föräldrar har ett ansvar för att ta hand om dem. Någon sådan juridisk motsvarighet finns inte i svensk lag. Här är det istället kommunerna som ska träda in och se till att äldre medborgare får den vård och omsorg som de behöver.

Äldre ställs mot barnen

Under 1990-talet förbättrade vi i Sverige vår barnomsorg. Alla upp till 12 år fick obligatorisk rätt till omsorg. I samma veva kom LSS, lagen om särskilt stöd till funktionshindrade och den så kallade LASS-lagstiftningen där människor med funktionshinder kunde ansöka om att få stöd genom hjälp av en personlig assistent som samhället betalade. De här är åtgärder som kommunerna fått stå få. Kommunernas begränsade resurser har gjort att när man lägger mer pengar någonstans inom omsorgen, så måste en annan del minskas ner. Det finns forskare som menar att den förbättrade omsorgen för barnen och funktionshindrade har lett till att äldre fått mindre omsorg. Det är en förändring som skett sedan just 90-talet.

Det har fått konsekvenser för familjelivet, för klassfrågan, för arbetslivet och självklart för de äldre själva.

– När det inte har funnits tillräcklig offentlig äldreomsorg är det familjen som har trätt in. Privatköpt hjälp har ökat, men inte så mycket. I huvudsak är det familjen som tagit över ansvaret. Och familjen är väldigt mycket döttrarna, det sa Marta Szebehely, professor vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudier till Svenska Dagbladet redan för några år sedan.

Hon pekar på att äldreomsorgen behöver förbättras. Återställas till en högre nivå som rådde under 1980-talet. Särskilt med tanke på den stora kull 40-talister som nu går mot 80-år inom kort.

– Om man inte gjort något åt äldreomsorgen till dess kommer det att bli ett ökat tryck på anhöriga, det är ingen tvekan, säger Marta Szebehely till tidningen.

SKL, Sveriges kommuner och landsting har gjort en uträkning som visar att det skulle behövas en höjning av kommunalskatten på 13 kronor varje år till 2035 om vi i framtiden ska kunna uppehålla den nivå som vi har på äldreomsorgen i dag.

Nyfiken Grå, ett intressepolitiskt forum för äldre, har gjort ett upprop för en bättre omsorg när det gäller äldre. Debattörerna Berit Rollén och Monika Olin Wikman som står bakom uppropet skriver på nyfikengra.se om att omsorgen för äldre mer och mer skjuts över till anhöriga. De pekar på att mellan 80 000 och 100 000 människor i Sverige, i regel kvinnor, har minskat sin arbetstid för att kunna ta hand om nära och kära som blivit sjuka. En del har helt slutat att jobba.

Debattörerana menar att samtidigt som fler och fler blir äldre minskar samhällets stöd. Det finns ingen garanti för vilken omsorg äldre kan räkna med framöver. Det finns ingen plan för hur samhället ska finansiera äldreomsorgen med ökade behov, skriver de.

Inom kommunerna har det blivit vanligt att dra ner på platserna i särskilt boende för äldre. Istället ska hemtjänst erbjudas i hemmet så att äldre kan bo hemma och klara sig själv med så mycket som möjligt, så länge som möjligt. Det här är en utveckling som ökat på senare år. På nyfikengra.se kan man läsa att timmarna med hemtjänst inte ökat tillräckligt mycket för att ersätta resurserna som tagits bort från särskilt boende.

Den som har plats i särskilt boende får upp till 110 timmar omsorgs-hjälp per månad, den som istället har hemtjänst får bara runt 30 timmar i månaden i genomsnitt.

Debattörerna Berit Rollén och Monika Olin Wikman menar att de politiska partierna är rädda för skattehöjningar för att klara äldreomsorgen. Därför gör man inte om socialförsäkringen med mer tyngd mot de äldre.

Men om Sverige höjde finansieringen för äldreomsorgen under namnet Äldreomsorgs-försäkringen istället, alltså skapade en ny sorts socialförsäkring under nytt namn, så skulle det kanske gå lättare, resonerar de. De positivia effekterna av en sådan vore att äldre kunde känna sig säkra på att få den hjälp, till exempel hemtjänst som de behöver. Det skulle bli mer jämt fördelat över landet och de kvinnor som stannar hemma för att sköta sina anhöriga kunde arbeta istället. För de som stannar hemma tillhör ofta den lågutbildade underklassen, enligt forskningen. Genom en bättre äldreomsorg kan klassklyftor också motverkas. Samtidigt som arbetsmarknaden har fler att välja mellan när det behövs anställda.