Parlamentariska Socialförsäkringsutredningen

Detta är en återskapad version av sidan Parlamentariska socialförsäkringsutredningen - Sidan står inte längre under regeringens tillsyn.

 

Välkommen till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen!

På uppdrag av regeringen ska utredningen se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet är att överväga förändringar som ger hållbara försäkringar för framtiden. De förändringar som kan bli aktuella ska även bidra till långsiktigt ökad sysselsättning och därmed långsiktigt hållbara statsfinanser.

 • Ny socialförsäkring för att kunna hantera framtidens hemtjänst?

  2016-06-17

  Behövs det en ny socialförsäkring för att kunna hantera framtidens hemtjänst? Den stora generationen 40-talister blir äldre och äldre och trycket på hemtjänst och äldreomsorg allt högre. I denna artikel tar vi upp vad som behöver göras.

   

 • Kontrollen av statsbidraget till a-kassor

  2014-02-28

  Idag publicerar den parlamentariska socialförsäkringsutredningen en underlagspromemoria som ger en samlad redovisning av det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och användningen av sanktioner mot arbetslöshetskassor. Promemorian har tagits fram av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) på kommitténs uppdrag.

   

 • Myndighetsutövning och a-kassorna

  2014-02-13

  I dag publicerar den parlamentariska socialförsäkringsutredningen en underlagspromemoria från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) om regler för myndighetsutövning, intern styrning och kontroll samt hantering och överföring av personuppgifter hos arbetslöshetskassorna. I promemorian jämförs författningsbestämmelserna som gäller för arbetslöshetskassorna med bestämmelser på motsvarande områden för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten samt de dokument som Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) har tagit fram i samma frågor.

   

  Vårdnadstvister

  Antalet vårdnadstvister har ökat i Sverige de senaste åren. Hur gör man en vårdnadstvist till en så smärtfri upplevelse som möjligt för alla inblandade parter? Barnperspektivet måste vara i fokus när denna komplicerade fråga diskuteras. Föräldrarna bör lägga sina egna intressen åt sidan och fokusera på barnets bästa i alla lägen. 

  Sjukskrivningar i städbranschen

  Städbranschen har länge varit plågad av höga sjukskrivningstal. Speciellt anses stressfyllda uppdrag som till exempel flyttstädning ligga bakom detta. Det finns all anledning för städbranschen att titta närmare på detta och förbättra villkoren de anställda. Kollektivavtal kan vara en viktig del i detta.
 • Ny ledamot

  2014-02-03

  Riksdagsledamoten Christer Nylander har utsetts till ny folkpartistisk ledamot i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Han ersätter därmed Johan Pehrson.

   

 • PSFU-bloggen!

  2013-12-02

  På bloggen http://psfu-bloggen.blogspot.se/ ger sekretariatet tips om intressanta rapporter och analyser som kan bidra till att öka kunskaperna och socialförsäkringarna i vid mening.

   

 • Nya initiativ mot ungdomsarbetslösheten

  2013-11-05

  Idag publicerar den parlamentariska socialförsäkringsutredningen underlagsrapporten Kommunala ungdomsanställningar - om välfärdspolitiska vägval bortom aktiveringspolitiken. Rapporten belyser de initiativ som tas på kommunal nivå för att erbjuda arbetslösa ungdomar möjligheter till arbete och lärande, samt hur detta samspelar med socialförsäkringarna. Rapporten är skriven av Jonas Olofsson, professor vid Malmö högskola och forskningsinstitutet Ratio.