SBB och El av Sol bygger solpark

SBB och El av Sol bygger solpark i Hallstahammar. Solparken i fråga beräknas vara färdigställd och producera el redan någon gång under andra halvan av 2022. Det är ett stort steg mot en bättre värld och det handlar om att en större koncern äntligen vågar ta tag i taktpinnen och gå i bräschen för en bättre miljö. Genom att SBB krokar arm med solenergiföretaget El av Sol så visar man upp för andra vilka enorma möjligheter som finns. Det är enbart positivt.

I en tid där klockan klämtar gällande jordens resurser och där vi har ett klimathot hängande över oss så krävs det satsningar. SBB och El av Sol visar förhoppningsvis vägen även för andra. Det går att göra miljön en tjänst och samtidigt också tjäna pengar på det. Solparken i Hallstahammar är en ren investering från SBB och den kommer säkerligen att följas upp av fler sådana i framtiden. Med El av Sol vid sin sida får man en expert på solenergi som har kapacitet att ta sig an även större projekt och utmaningar.

Solparken i Hallstahammar - början på något stort

Den solpark som byggs i Hallstahammar kommer att vara 17 hektar stor och producera el motsvarande 10 GWh/år. Detta motsvarar i sin tur ungefär 5% av den totala elkonsumtion som SBB har årligen. Faller allt väl ut så kommer säkerligen projektering av fler solparker att ske. Placeringen i just Hallstahammar är även den viktig. Dels som en följd av att SBB har ett stort fastighetsbestånd i Stockholm - som ligger i närheten - och dels också som en följd av att El av Sol har sitt säte i Västerås - en stad som, precis som Hallstahammar, ligger i Västmanland. Detta förenklar för båda parter.

Många företag och större koncerner har en tydlig miljöpolicy och högt satta mål gällande sin egen klimatpåverkan. I många fall så blir emellertid steget från teori till praktik lite för stort. Kostnaderna att ställa om fungerar som avskräckande och många ser det som för stora risker. Genom att, som SBB, dels välja solenergi och dels en seriös och erfaren som El av Sol så försvinner riskerna.

Solenergi handlar om en investering där man blir en producent av el snarare än en köpare. Det är något som kommer att bära frukt i framtiden och SBB visar på att det även finns ekonomiska incitament till att ställa om. SBB har som mål att vara klimatpositiva genom hela värdekedjan redan år 2030. Det är ett kaxigt mål, men genom satsningen på solparken i Hallstahammar så visar man också att man menar allvar.

23 Sep 2021