Hur har flyttbranschen utvecklats?

De senaste åren så har flyttbranschen haft en rejäl utveckling. Detta beror på två saker som också hänger ihop. Dels så flyttar vi betydligt mer och dels så har vi också en större benägenhet att göra detta med professionell hjälp vid vår sida. Att välja en flyttfirma i Stockholm är för många en ren icke-fråga - det är en självklarhet.

Och, förklaringen till detta ligger i att priserna numera ligger på en väldigt rimlig nivå. Detta som en följd av att Rut-avdraget numera kan användas även för flytthjälp. Det har också skapat en annan utveckling inom flyttbranschen där man kan se att både flytt- och städfirmor börjat flyta in i varandra. En städfirma kan erbjuda en kombination av flyttstädning och hjälp med flytten - en flyttfirma kan erbjuda flytthjälp och professionell flyttstädning. Båda dessa tjänster seglar in under Rut-avdraget och just detta avdrag är den enskilt största förändringen som skett inom flyttbranschen under de senaste åren.

Både positiva och negativa förändringar i flyttbranschen

Det finns emellertid fler exempel på förändringar som skett och enklast blir det om vi radar upp dessa i punkter och förklarar dem lite närmare. Enligt följande:

  • Säkrare flyttar. Idag så arbetar flyttföretag med fokus på säkerhet. Detta både gentemot beställaren - man ser till att inget i bohaget går sönder - men även mot den egna personalen. Bättre utrustning, bättre planering och mer genomtänkta flyttar har skapat säkrare arbetsplatser. Där man förr arbetade mer med påhugg - personal som hoppade in för snabba insatser - så ser man idag personalen som en tillgång och ser genom detta också till att deras arbetsmiljö är säker. En positiv förändring!
  • Bohag 2010. Seriösa flyttföretag följer de riktlinjer som finns angivna i Bohag 2010 och det skapar även det betydligt säkrare flyttar där kunden får en större trygghet. Går någonting sönder så tar en flyttfirma i Stockholm ansvar. Det är viktigt att säkerställa att man arbetar mot Bohag 2010 då detta innebär en kvalitetsstämpel. Ytterligare en positiv förändring!
  • Fler flyttföretag. Att flytta med professionell hjälp är, som sagt, vanligt idag. Det har skapat en stor konkurrens där fler företag vill in på marknaden. För kunden är detta positivt då priserna sjunkit. Men, det har även gjort det svårare att hitta seriösa flyttföretag. Kunden måste idag anstränga sig mer för att säkerställa kvalitet. Bohag 2010 är, som tidigare nämnts, något att eftersöka aktivt. En både negativ och positiv förändring!
  • Många fler flyttar. Den här punkten får egentligen sätta fingret på hela samhället snarare än på flyttbranschen, men faktum är att vi idag ser betydligt fler flyttar än tidigare. Vi är mer nyfikna och ombytliga. En yngre generation har lättare fötter och möter nya äventyr på ett annat sätt än tidigare generationer vågat göra. Roligt - och det skapar fler jobb för flyttföretagen dessutom.
  • Fler tjänster. En flyttfirma idag erbjuder fler tjänster än tidigare. Man kan packa, man kan flyttstäda, man kan transportera och magasinera vid behov. Dessutom vänder man sig till både företag, privatpersoner och olika myndigheter. Det finns, helt enkelt, en högre kompetens i dagens flyttbransch. Klart positivt!
6 Feb 2022