Sekretariat

Sekretariat

Sekretariatet planerar, organiserar och administrerar under ordförandens ledning kommitténs arbete, genomför delutredningar och bereder och dokumenterar ledamöternas beslut. Huvudsekreterare ansvarar under ordföranden för det löpande arbetet.

Huvudsekreterare

 • Irene Wennemo

  Irene Wennemo
  Huvudsekreterare
  E-post

Sekreterare

 • Linda Grape

  Linda Grape
  Sekreterare
  Ansvarsområde: sjukförsäkringen
  E-post

 • Jasmina Hopstadius

  Jasmina Hopstadius
  Sekreterare
  Ansvarsområde: arbetslöshetsförsäkringen/
  återgång i arbete
  E-post

 • Mårten Hultin

  Mårten Hultin
  Sekreterare
  Ansvarsområde: kostnads- och effektanalyser
  E-post

 • Sara Kullgren

  Sara Kullgren
  Sekreterare
  Ansvarsområde: sjukförsäkringen
  E-post

 • Jakob Larsson

  Jakob Larsson
  Sekreterare
  Ansvarsområde: internationella aspekter
  E-post

 • Annelie Westman

  Annelie Westman
  Sekreterare
  Ansvarsområde: arbetslöshetsförsäkringen/
  återgång i arbete
  E-post

Vetenskaplig rådgivare

 • Per Molander

  Per Molander
  Vetenskaplig rådgivare
  Generaldirektör, Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
  www.inspsf.se