Ledamöter

Ledamöter

Kommittén består av ordförande och elva ledamöter. Ledamöterna representerar Moderaterna som innehar ordförandepost samt två ledamöter, Socialdemokraterna representeras av tre ledamöter. Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna representeras av en ledamot vardera.

Ordförande

  • Gunnar Axén
    Gunnar Axén

    Gunnar Axén är moderat riksdagsledamot, ordförande i Socialförsäkringsutskottet sedan 2006 och sedan valet 2010 ledamot i Krigsdelegationen samt suppleant i valberedningen.

    Han har tidigare varit suppleant i Finansutskottet 1998-2001 och senare som ledamot 2003-2006, ledamot i Riksrevisionens styrelse 2003-2006 och suppleant i Bostadsutskottet 1998-2006. Gunnar Axén är utbildad gymnasieingenjör och har arbetat som PR-konsult.

    Länk till mer information om Gunnar Axén »

    Gunnar Axén
    Ordförande
    Riksdagsledamot (M)
    Mer information »

Ledamöter

  • Tomas Eneroth
    Tomas Eneroth

    Tomas Eneroth är socialdemokratisk riksdagsledamot, vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet och ledamot i Krigsdelegationen.

    Tomas Eneroth har tidigare arbetat som statssekreterare på Utbildningsdepartementet och varit ordförande för Socialförsäkringsutskottet 2002-2006. Han har även arbetat som metallarbetare.

    Länk till mer information om Tomas Eneroth »

    Tomas Eneroth
    Riksdagsledamot (S)
    Mer information »

  • Sonia Karlsson
    Sonia Karlsson

    Sonia Karlsson är tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot 1988-2010 och ledamot av riksbanksfullmäktige.

    Sonia Karlsson är i grunden undersköterska och har bland annat varit ledamot i finansutskottet, EU-nämnden och Krigsdelegationen och styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

    Länk till mer information om Sonia Karlsson »

    Sonia Karlsson om kommitténs mål

    Den viktigaste målsättningen är att vi får en sjukförsäkring som ger människor hjälp och stöd under den tid som rehabiliteringsarbetet tar. Att sjukförsäkringen ska ersätta inkomstbortfall, vara generell och finansieras solidariskt.

    Sonia Karlsson
    F.d. riksdagsledamot (S)
    Mer information »

  • Stefan Löfven
    Stefan Löfven

    Stefan Löfven är förbundsordförande i IF Metall.

    Stefan Löfven började 1979 som svetsare på Hägglunds i Örnsköldsvik. Sitt första fackliga uppdrag fick han 1981 då han valdes till kontaktombud på arbetsplatsen. Genom åren har Stefan Löfven haft en rad fackliga uppdrag. På IF Metalls kongress i november 2005 valdes han till förbundsordförande.

    Länk till mer information om Stefan Löfven »

    Stefan Löfven om kommitténs mål

    Jobben är grunden till välfärden. Just därför behövs sjukförsäkring och a-kassa med bra ersättningar som skapar trygghet vid omställning och stöd till jobb.

    Stefan Löfven
    Förbundsordförande
    IF Metall (S)
    Mer information »

  • Lotta Finstorp
    Lotta Finstorp

    Lotta Finstorp är moderat riksdagsledamot, suppleant i socialutskottet och trafikutskottet.

    Lotta Finstorp är socionom i botten och var tidigare varit kommunalråd i Flen och finanslandstingsråd/oppositionsråd i Landstinget Sörmland.

    Länk till mer information om Lotta Finstorp »

    Lotta Finstorp
    Riksdagsledamot (M)
    Mer information »

  • Tomas Tobé
    Tomas Tobé

    Tomas Tobé är moderat riksdagsledamot, ordförande i arbetsmarknadsutskottet samt ledamot i Riksdagsstyrelsen och Krigsdelegationen.

    Länk till mer information om Tomas Tobé »

    Tomas Tobé om kommitténs mål

    Kommitténs viktigaste syfte är att vi gemensamt bygger vidare på en svensk tradition av trygga och hållbara försäkringar.

    Tomas Tobé
    Riksdagsledamot (M)
    Mer information »

  • Gunvor G Ericson
    Gunvor G Ericson

    Gunvor G Ericson är miljöpartistisk riksdagsledamot, ledamot i Socialförsäkringsutskottet och suppleant i Valberedningen och Arbetsmarknadsutskottet.

    Gunvor G Ericson var sammankallande i miljöpartiets partistyrelse 1995-1997 samt kanslichef och biträdande partisekreterare 1997-1999. Mellan åren 2004-2006 var hon landstingsråd för i Södermanlands läns landsting. Gunvor G Ericson har arbetat som sjuksköterska.

    Länk till mer information om Gunvor G Ericson »

    Gunvor G Ericson om kommitténs mål

    Det viktigaste är att vi får till ett långsiktigt hållbart trygghetssystem både socialt och ekonomiskt som människor kan lita på. Regelverket måste moderniseras och se till att fler människor omfattas så att det verkligen blir en allmän försäkring i arbetslivet.

    Gunvor G Ericson
    Riksdagsledamot (MP)
    Mer information »

  • Johan Pehrson
    Johan Pehrson

    Johan Pehrson är folkpartistisk riksdagsledamot, gruppledare i Folkpartiet liberalerna, ledamot i Justitieutskottet, Riksdagsstyrelsen, Utrikesnämnden och Krigsdelegationen. Han är suppleant i Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Finansutskottet och Konstitutionsutskottet.

    Johan Pehrson är utbildad jurist och var ordförande i Justitieutskottet 2002-2006. Mellan åren 2001-2002 var han Folkpartiet liberalernas partisekreterare.

    Länk till mer information om Johan Pehrson »

    Johan Pehrson
    Riksdagsledamot (FP)
    Mer information »

  • Fredrick Federley
    Fredrick Federley

    Fredrick Federley är centerpartistisk riksdagsledamot sedan 2006, ledamot i EU-nämnden, kommittén om cirkulär migration och utveckling, OSSE-delegationen samt suppleant i Socialförsäkringsutskottet.

    Mellan oktober 2002 och maj 2007 var han förbundsordförande i Centerpartiets ungdomsförbund (CUF).

    Länk till mer information om Fredrick Federley »

    Fredrick Federley om kommitténs mål

    Kommitténs viktigaste syfte är att få till stånd en försäkring där försäkringstagarna inte faller mellan stolarna. Att göra försäkringarna transparenta och begripliga för medborgarna samt hållbara över tid.

    Fredrick Federley
    Riksdagsledamot (C)
    Mer information »

  • Erik Almqvist
    Erik Almqvist

    Erik Almqvist är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, ledamot i Socialförsäkringsutskottet, Nordiska rådets svenska delegation och suppleant i Arbetsmarknadsutskottet.

    Erik Almqvist var tidigare ordförande för Sverigedemokratisk Ungdom (SDU).

    Länk till mer information om Erik Almqvist »

    Erik Almqvist
    Riksdagsledamot (SD)
    Mer information »

  • LiseLotte Olsson
    LiseLotte Olsson

    LiseLotte Olsson är tidigare vänsterpartistisk riksdagsledamot 2006-2010.

    I riksdagen var LiseLotte Olsson suppleant i Civilutskottet och Socialförsäkringsutskottet. Innan hennes uppdrag som riksdagsledamot var hon ombudsman för vänsterpartiet Västerbotten.

    Länk till mer information om LiseLotte Olsson »

    LiseLotte Olsson om kommitténs mål

    Kommitténs viktigaste målsättning är att upprätta solidariska, trygga och generösa välfärdsförsäkringar. De som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet ska vara säkra på att kunna ha en ekonomisk trygghet under tiden till de hittar ett nytt jobb eller får sin rehabilitering.

    LiseLotte Olsson
    F.d. riksdagsledamot (V)
    Mer information »

  • Emma Henriksson
    Emma Henriksson

    Emma Henriksson är kristdemokratisk riksdagsledamot och vice gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen. Hon är även ordförande i Riksrevisionens styrelse, ledamot i Socialförsäkringsutskottet samt suppleant i Finansutskottet.

    Under åren 2003-2004 var Emma Henriksson 2:e vice ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet.

    Länk till mer information om Emma Henriksson »

    Emma Henriksson om kommitténs mål

    Kommitténs viktigaste syfte är att försöka åstadkomma ett långsiktigt hållbart skyddsnät som ger trygghet både vid sjukdom och arbetslöshet och samtidigt ger ett så bra stöd att alla som har en förmåga till sysselsättning får möjlighet att använda den. Systemen måste anpassas för att ta tillvara vars och ens förmåga hur stor eller liten den än är.

    Emma Henriksson
    Riksdagsledamot (KD)
    Mer information »