LVU advokat hjälper föräldrar och barn

LVU – lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga – reglerar omhändertagande av barn då problem finns i familjen. Specialiserad LVU advokat bistår.

Lisen är bekymrad över sitt 13-åriga syskonbarn Christoffer. Hon har länge anat att det är något som inte stämmer. När systern bryter kontakten med henne blir oron värre. Rykten på stan säger att Christoffer hamnat i dåligt sällskap och kanske även börjat med droger.

Lisen kontaktar Christoffer och ber honom komma och hälsa på. Han berättar om föräldrarnas bråk och att han inte vill gå hem. För varje gång de ses är han magrare och smutsigare men vägrar att berätta vad som händer. Läget är utom kontroll och trots att det tar emot anmäler hon familjen till socialtjänsten.

LVU advokat står på barnets sida

Efter att ha pratat med socialtjänsten flera gånger blir det bestämt att de ska göra ett hembesök. Det är inte bara Christoffers moster som gjort anmälan utan även skolan han går på. Det står snart klart att hemmiljön inte är bra för Christoffer då båda föräldrarna är oförmögna att ta hand om sin son.

Det blir bestämt att han ska utredas enligt LVU. Allt för att hjälpa Christoffer, och även föräldrarna, att få livet på rätt köl. En LVU advokat vid namn Andreas är den som finns vid Christoffers sida. Senare blir Christoffer placerad i ett fosterhem där han i lugn och ro kan komma tillbaka till den han var innan allt brast och förhoppningsvis kan familjen återförenas så småningom. Hör av dig till en advokat här: www.lvuadvokat.se

27 Nov 2022