Är måleri en politisk fråga?

Kan måleri vara politiskt? Allt handlar givetvis om vad som målas. Ser man till hur en vanlig privatperson använder färger i det egna hemmet så finns det sällan några ideologiska eller politiska statements bakom valet av kulör. Ser man däremot till ren gatukonst så finns det definitivt en politisk agenda som kan ligga bakom.

En målare i Stockholm gör sällan sitt dagliga värv med politik i åtanke, men en mer renodlad graffitikonstnär däremot - denne kan ta pulsen på hela vår samtid, vårt samhälle och skapa en debatt genom sina bilder. Det är bara att se på den engelske konstnären Banksy vars verk - som numera säljs för flera, flera miljoner - alltid skapar ett väldigt stort eftermäle.

Samma sak, men i en mindre skala, kan säga om svenska konstnären Carolina Falkholt vars muralmålningar visat sig vara en riktig vattendelare varthän de dyker upp. Senast exemplifierat av den gigantiska, blå fallos som hon målade på ett hus i Stockholm och där det till slut gick så pass långt att en målare i Stockholm anlitades för att måla över konstverket - om nu detta är rätt ord för denna offentliga utsmyckning. Det senare givetvis sagt med kritikernas egna ord.

En målare i Stockholm kan ge subtila ledtrådar om din politiska hemvist

Och, icke att förglömma är att du själv som privatperson kan säga en hel del både om dig själv och om din politiska åskådning genom att välja olika färger. Vissa kulörer och vissa färger är starkt förenade med politik och här kan exempelvis den rörelse som ligger till vänster ha det blodröda som given färg. Detta med högern nästan alltid valt blått - eller det bruna, om man ser till de mer extrema varianterna som finns. Även kombinationen av rött och svart är något som förknippas med extremhögern och den färgkombon kanske bör undvikas om man inte vill bli förknippad som en anhängare av de mer radikala partier som syntes i Tyskland och Italien under det andra världskriget.

Ser man till en annan färgkombination som kommit starkt under senare år - och som i allra högsta grad blivit en politisk symbol - så handlar det om regnbågsfärgerna. Dessa signalerar kärlek, tolerans och öppenhet för alla och detta oavsett könstillhörighet, sexuell läggning eller exempelvis ursprung. Regnbågen har blivit en symbol för ett öppet samhälle och syns numera i allt från svenska kyrkor vidare till privatpersoner, företag och organisationer som vill visa att de går bräschen för allas lika värde.

Så, du kan alltså definitivt låta en målare i Stockholm hjälpa dig att skapa ett mer subtilt budskap om din politiska åskådning genom att välja vissa färger. Frågan är om det är värt det? Det finns betydligt bättre forum för dessa frågor än det egna hemmet och betydligt bättre budskap att föra fram. Att låta en målare i Stockholm agera budbärare kanske inte är den bästa idéen för att föra fram sina egna ståndpunkter om världens tillstånd. Dessutom finns en risk i att man nekas tillstånd då en radikal ommålning kan kräva ett bygglov.

1 May 2022