Familjerätt Stockholm - står ni inför en vårdnadstvist?

Att man skiljer sig från varandra är idag långt ifrån ovanligt. Kärleken kan ta slut, den kan uppstå på annat håll och man kan växa ifrån varandra och odla olika intressen. Vårt moderna samhälle ger oss möjligheten att både kunna mötas och skiljas utan problem. Men, det kan också finnas exempel på där en skilmässa blir väldigt infekterad - och det kan finnas sådana som även inkluderar de gemensamma barnen.

Tyvärr så ser man idag att vårdnadstvister kommit att öka. Vad detta beror på är svårt att sia om - men många vill peka på att man numera kan ange samarbetsproblem som ett skäl till varför man initierar en vårdnadstvist. Detta är ett ganska luddigt begrepp som kan innebär att en vårdnadshavare inte hämtar- eller lämnar på utsatta tider, att hen inte svarar i telefonen eller att hen uppvisar en allmän ovilja i att hitta konstruktiva lösningar vad gäller exempelvis boende, skjuts och annat.

Kort sagt: hen samarbetar inte på det sätt man ska. Detta kan alltså leda till att den andra vårdnadshavaren anlitar en jurist inom familjerätt i Stockholm och ansöker om ensam vårdnad hos Tingsrätten.

Ta hjälp för att hitta en lösning

Så långt är det inga problem - men i vissa fall har det visat sig att just skälet samarbetsproblem missbrukas och används som ett svepskäl. Den andra föräldern har de facto varit tillmötesgående och samarbetsvillig - och drabbas därför av en chock då beskedet om att en vårdnadstvist är inledd.

Här är rådet att direkt kontakta en jurist inom familjerätt i Stockholm för rådgivning och för att få en expert att föra den egna talan. Det har visat sig att just en expert inom familjerätt i Stockholm ger bästa chanserna att vinna en vårdnadstvist och att man, helt enkelt, inte klarar sig så bra på egen hand. I synnerhet om man är man. Det som också visat sig är nämligen att mamman till stor del vinner en vårdnadstvist och att man därför som pappa bör se till att ha en skicklig jurist inom familjerätt vid sin sida i samband med att tvisten i fråga når rätten.

Det man dock också ska säga är att många av dessa kan lösas innan det får en rättslig prövning. Genom att dels ta juridisk hjälp och genom att dels också delta i den samarbetssamtal som kommunen erbjuder så hittar man ofta lösningar som passar båda parter. Det som krävs är att parterna är villiga att mötas och där spelar respektives jurist inom familjerätt i Stockholm en stor roll.

10 Jan 2022