Är det för enkelt att sätta företag i konkurs i Sverige?

Konkurs för företag - så funkar det

Det är tingsrätten som bestämmer om ett företag får sättas i konkurs. För att det skall ske måste det vara så att företaget inte kan betala sina skulder. Om man vet att det snart kommer in pengar till företaget som kommer täcka skulderna så kan inte företaget sättas i konkurs. Att ansöka om sitt eget företags konkurs kostar inget, att däremot ansöka om om konkurs som borgenär, alltså som en som det konkurshotade företaget är skyldig pengar kan kosta upp till 4760 kronor om det inte finns några pengar i konkursboet.

Om konkursen godkänns av tingsrätten, vilket den oftast görs direkt om företaget själv ansökt om konkurs, så utses en konkursförvaltare. Konkursförvaltarens roll är att se till att alla de fordringsägare, alltså de som företaget är skyldigt pengar, får så mycket som möjligt ur konkursboet.

Ifall företaget inte har möjlighet att betala ut lön till sina anställda så har de rätt till lönegaranti. Det innebär att Länsstyrelsen betalar ut lön.

Rekonstruktion - en annan lösning?

En annan lösning, om ett företag har problem med sin likviditet, är att ansöka om företagsrekonstruktion. Det går till på ett liknande sätt som när man ansöker om konkurs. Tingsrätten beslutar om rekonstruktion och tilldelar företaget en rekonstruktör vars uppgift det blir att se över företagets ekonomi och se till att det kommer på rätt köl. Under tiden som rekonstruktionen pågår så kan inte for borgenärer få sina fordringar betalda. En rekonstruktion skall ta 3 månader men kan få dispens och fortsätta i upp till ett år.

Är det för enkelt att sätta företag i konkurs?

Vissa anser att det är för enkelt att sätta ett företag i konkurs och att de som sitter i styrelsen för företaget som går i konkurs kommer undan för lätt. Till skillnad från en personlig konkurs så kan de som är ansvariga gå relativt oskadda ut från en konkurs utan att de svärtar ner deras rykte eller att de på något sätt blir personligt betalningsansvariga. Det finns lagar som säger att den som agerar med grov oaktsamhet eller uppsåt kan komma att behöva ta från sitt eget personliga kapital för att betala men samtidigt kan sådant vara svårt att bevisa. Flera revisionsföretag specialiserar sig på att hjälpa företag från alla typer av personligt ansvar. De som döms för ekonomisk brottslighet eller grov oaktsamhet i anslutning till en konkurs kan beläggas med näringsförbud i 3-10 år.

Om man sitter i ett företag med flera anställda har man en särskilt ansvar för deras trygghet. Kanske borde det vara svårare för de som har anställda eller ansvar för människor på annat sätt som skolkoncerner eller sjukvårdsföretag att ansöka om konkurs? De kanske även borde beläggas med större personligt ansvar vid en konkurs för att försäkra sig om aktörernas seriositet.

10 Nov 2021