Våldtäkt och mörkertal

En våldtäkt räknas som ett grovt sexualbrott och det kan vid en fällande dom rendera som lägst två år och som högst sex år i fängelse. Om det handlar om en grov våldtäkt så ligger straffskalan mellan 4-10 år i fängelse. De hårda straffen säger en hel del om vilket fruktansvärt brott det handlar om.

Trots detta så finns det vissa frågetecken kring en våldtäkt. Dels så finns det en väldigt låg uppklarningsprocent. Enligt BRÅ - Brottsförebyggande Rådet - så leder endast var femte anmäld våldtäkt till en fällande dom. Något som har många olika förklaringar - man hittar inte gärningsmannen, det saknas teknisk bevisning, för lång tid har passerat, utredningen har brister och där ord står mot ord mellan den misstänkte och offret. Det är ett stort problem.

Ett annat väldigt stort problem handlar om att det finns ett extremt stort mörkertal vad gäller en våldtäkt och där man ser att många väljer att inte anmäla brottet. Gällande andra brott i vårt samhälle så är invånarna betydligt mer benägna att anmäla det som skett, men då det kommer till olika sexualbrott så finns inte samma vilja.

Detta bär en rad olika förklaringar. Kvinnor - som i högst utsträckning är offer vid en våldtäkt - kan välja att inte anmäla som en följd av skam. Man kanske har druckit mycket alkohol under den natt då brottet skedde och har vissa minnesluckor. Man kan även dra sig för att anmäla en våldtäkt som en följd av skam och där man själv känner sig skyldig till vad som skett.

Förövaren och offret känner varandra

En annan förklaring till det stora mörkertalet är det faktum att man känner förövaren. Ungefär en tredjedel av alla våldtäkter som anmäls har utförts av en, för offret, känd gärningsman.

Inte sällan så lever man i en relation med förövaren, men det kan även handla om en bekant, en god vän eller något som man lärt känna under dagen. Det tydliga är att fler anmälningar om våldtäkter sker om gärningsmannen varit okänd och där det exempelvis handlar om ett överfall. Det är talande.

Vissa kvinnor vill heller inte anmäla en våldtäkt då man tycker att det är jobbigt att sitta i rätten och svara på frågor om vad som hänt inför en massa åhörare.

En annan förklaring som ofta ges och som kan förklara mörkertalet gäller just de fällande domarna. Man vet att få blir fällda och man vill därför bespara sig ytterligare förnedring och känsla av svek genom att gå igenom en hel rättsprocess.

Hjälp finns att få vid våldtäkt

Många offer skulle välja att anmäla en våldtäkt genom ett ökat stöd. Få vet vilken typ av hjälp som finns att tillgå. Man kan exempelvis kontakta olika jourer - brottsofferjouren och kvinnojouren - för att få bearbeta traumat.

En annan hjälp handlar om det rent juridiska där man har rätt till ett målsägarbiträde. Just det är viktigt då man genom ett sådant inte bara får juridisk hjälp vid rätten och vid polisförhör. Man får även ett mentalt stöd och där insinuanta frågor - som tyvärr förekommer - kan ledas bort både vid rättegången och i samband med polisutredningen.

13 Sep 2021