Så får du jobb med rusta och matcha

Metoden rusta och matcha kan vara intressant för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen men har svårt att hitta ett jobb. Du rustas med kunskap och matchas med uppdrag som passar dig.

Det är inget vidare att vara arbetslös. Att gå hemma i underkläderna och ligga på soffan hela dagarna blir ganska snabbt både tråkigt och enformigt. Framför allt blir det svårt att försörja sig. Du behöver såklart sysselsättning och stimulering, men anledningen till att du behöver jobba är förstås i första hand för att du behöver en inkomst. Men det är ingen lätt match att få jobb. Många hamnar i långtidsarbetslöshet och har svårt för att ta sig in på arbetsmarknaden. Alla kan hamna i den fällan. Gamla som unga, svenskar som invandrare. Ibland känns det som att gå i en tunnel utan något ljus i sikte. Men då kanske du kan vara intresserad av metoden som kallas för rusta och matcha.

Rusta och matcha används målinriktat

Rusta och matcha är en ny metod som lanserats av Arbetsförmedlingen. För dig som är arbetssökande och inskriven på just Arbetsförmedlingen kan det vara en så kallad “game changer”. Metoden tar sikte mot både mål och resultat. Kortfattat handlar det om att rusta dig som arbetssökande med resurser som intervjuteknik, arbetsgivarkontakter, studie- och yrkesvägledning och annan kompetens eller rådgivning. Samtidigt lägger man extra vikt vid att hitta uppdrag som matchar dig och dina nyförvärvade kunskaper. Du har många starka sidor som inte ska gå till spillo av att sitta hemma på soffan.

4 Aug 2021