Folkhögskolorna spelar viktig roll inom SFI

Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia. Världen är en orolig plats och i  flyktingkrisens spår har många nya svenskar anlänt på senare år. Därför har SFI (Svenska för invandrare) en större betydelse för fler personer än någonsin tidigare. I dag kan man gå en SFI-utbildning på ett flertal svenska folkhögskolor, något som har många fördelar.

Har du precis kommit till Sverige, och vill gå på SFI i Stockholm eller någon  annanstans i landet? Varför inte välja att lära dig det svenska språket på en av det 40-tal folkhögskolor som idag har rätt att utfärda SFI-betyg? Folkhögskolorna har en viktig roll när det handlar om SFI i Stockholm, och detta av flera olika anledningar.

Skapar konkurrens och valfrihet

En anledning är att öka utbudet av undervisningsanordnare och därmed öka mångfalden och valfriheten för de som behöver lära sig språket och får lättare väg mot integration i samhället. Det finns idag ett stort behov av vuxenutbildare och det är inte säkert att kompetensen och resurserna finns i alla kommuner. Att Folkhögskolor har rätt att anordna SFI-undervisning undanröjer också en del formella hinder och skapar en konkurrens på lika villkor.

En annan stor fördel med SFI på folkhögskola är den stora erfarenheten av lärande som finns runt om på landets många klassiska folkhögskolor. På dessa utbildningsinstitutioner finns en lång tradition av att möta och lära ut kunskaper till personer från olika folkgrupper och samhällsklasser. På folkhögskolorna finns vana att möta vetgiriga människor i olika åldrar, med olika bakgrunder, kunskapsnivåer och vana av utbildning. Folkhögskolor har stor vana att hjälpa personer som har lite svårt att passa in, och kvalificera sig för, universitetens och högskolornas ofta lite mer krävande utbildningstakt. Därför finns en kunskap och beredskap att ta emot nyinflyttade som har ett ganska stort steg att ta innan man lär sig det svenska språket. På folkhögskolor har man dessutom ofta bra kontakter inom utbildningsväsendet, så det brukar sällan bli problem med lärarbrist.

Lätt att hitta anpassade lokaler

Dessutom går det alltid att hitta en lokal som är anpassad för just utbildning, vilket inte alltid är så lätt i fullbokade och slitna kommunala lokaler som ofta saknar den rätta utrustningen för utbildning.

Men den kanske främsta anledningen till varför SFI på folkhögskola fungerar så bra är miljön. Dessa skolor ligger ofta lite avsides till, och kan erbjuda lugna, vackra miljöer som passar utmärkt för studier och kan främja inlärning av det nya språket. Dessutom kan många Folkhögskolor erbjuda internatboenden, vilket leder till en naturlig kontakt med svenska elever på andra utbildningar. Att kontinuerligt möta och samspråka med svenska elever är ett bra sätt att på ett naturligt sätt lära sig språket.

Miljön, kunskaperna, acceptansen, alla möten mellan människor– det finns onekligen gott om anledningar till att gå SFI i Stockholm på en folkhögskola.

26 Aug 2016