Fler advokater behövs för asylsökande

Det är knappast någon som kan ha undgått den stora invandringsfrågan som just nu är ämnen för debatter i medierna just nu. Vi har ju, precis som de andra nordiska länderna, liksom i resten av Europa partier som har som sin största fråga att kasta ut invandrarna, eller i vart fall minska, eller helt strypa invandringen till Sverige.

Nationalistiska partier på frammarsch 

Inom de nordiska länderna är det fortfarande möjligt att flytta, och åtnjuta liknande juridiska och sociala rättigheter som man har i sitt hemland. Och inom EU är det ju möjligt att flytta relativt obehindrat, med devisen om EU:s rörlighet av människor, varor och tjänster. Det är snarare de asylsökande människornas invandring som är impopulär och som man vill stänga utanför landets gränser. I Sverige har vi Sverigedemokraterna (SD), i Finland Sannfinländarna, i Norge Fremskrittspartiet och i Danmark Dansk Folkeparti.

Fortfarande finns asylrätten kvar

Oavsett vad vi tycker om andra människor av annan etnicitet, kultur eller härkomst, är fortfarande asylrätten en av de mänskliga rättigheter som FN har en gång för alla stipulerat och fått demokratiska länder att följa, så även i Sverige. Det är många som inte är medvetna om att alla människor har rätt att söka asyl. Den svenska lagen stipulerar att den som har en "välgrundad fruktan för sitt liv och sin säkerhet" har rätt att söka asyl i ett annat land. Det är upp till Migrationsverket att pröva om de som söker asyl har rätt att erhålla asyl i vårt svenska land.

Märklig debatt bland människor

Det är märkligt hur samtalstonen bland "vanliga" svenskar har förskjutits till förmån för invandrarkritik och okunskap om asylrätten, då man på många håll kan höra människor beskriva asylsökande människor som om de var kriminella bara i det faktum att de söker asyl i Sverige. Ingenstans i den svenska lagen står det att det är kriminellt att söka asyl. Och de människorna ska heller inte behandlas som sådana. Trots det är det vad som händer många, tusentals asylsökande, då de hamnar i låsta förvar i flera månader. Vissa i flera år. De behandlas ungefär som våra interner, som via domstol har dömts till fängelse för brott som de faktiskt har begått, medan de asylsökande som sitter instängda behandlas som om det vore ett brott att söka asyl. Hur blev det så här? Är detta värdigt ett demokratiskt land?

Många blir utvisade på rättsosäker grund

Tyvärr är det alltför många som utvisas av rättsosäkra skäl. De blir inte trodda när de berättar om vilket krig, vilken förföljelse, eller vilken "välgrundad fruktan" de upplever om de måste återvända till sin krigsstituation eller förföljelse i sina egna hemländer. Som om det vore en charterresa de är på när de tar sig genom ett i stort sett stängt Europa på sin väg till Sverige. Vi behöver alla fler advokater i Stockholm, som arbetar för att deras skäl till att beviljas asyl blir en rättssäker process – och värdigt vårt lands demokratiska spelregler.

16 Jan 2019