Barnens bästa vid en vårdnadstvist

En skilsmässa eller separation är aldrig rolig. Om man inte är överens blir det förstås mycket jobbigare, men även när man kommer överens är det mycket som ska ordnas, redas ut och delas upp.

Har man barn tillsammans är frågan om vårdnaden en av de sakerna som måste redas ut. Ska man ha delad vårdnad? Om inte, vem ska egentligen tilldelas den då? Det enklaste här vore ju att fråga barnet eller barnen hur de själva vill ha det. De har rätt till sina egna föräldrar. Oftast säger barnen att de vill bo hos båda föräldrarna. Dels älskar de sina föräldrar oavsett vad, dels är de lojala och vill inte göra någon av dem ledsen. Den sista anledningen är något som gör denna fråga extra svår.

Lojal kärlek

Det kan ju faktiskt vara så att den ena föräldern inte lämpar sig för att vara vårdnadshavare. Anledningen till varför kan vara många olika saker. Det är dock inte ovanligt att det handlar om missbruk eller misshandel. Trots att den ena föräldern kanske inte fungerar så bra som ansvarig för vårdnaden av barn kommer dennes barn förmodligen att älska och vilja vara med sin förälder ändå. Kärleken tar ju inte slut bara för att de har en förälder med brister.

Sedan vill barn som sagt inte göra sin förälder ledsen, så även om de far illa hos den ena föräldern är det inte helt otroligt att de säger att de vill bo och vara med den ändå. Här är det därför - för barnens bästa - viktigt att utomstående experter och jurister kan gå in och hjälpa till. När en vårdnadstvist ska avgöras är det alltid barnens bästa som står i centrum.

Överens eller inte?

När en separation är ett faktum och frågan om vårdnaden ska bestämmas så är det rättsväsendet som kliver in. Om föräldrarna är överens är det Familjerätten som sköter det hela; de tar sig bara an fall där föräldrarna kan samarbeta och hittar frivilliga överenskommelser. Föräldrarna är alltså överens om hur vårdnaden skall se ut.

Om föräldrarna däremot har samarbetsproblem och bråkar om vem som ska ha vårdnaden så blir det en vårdnadstvist. En vårdnadstvist kan bli en svår och utdragen process som sliter på alla inblandade parter, såväl föräldrar som barn. Advokater kan behöva anlitas. De kan med sin erfarenhet och kunskap i ämnet stötta och vägleda under denna jobbiga tid samt se till att bästa möjliga lösning uppnås.

21 Sep 2020