Anlita en advokatbyrå med rätt specialområden

Det finns tillfällen då det är extra viktigt att ha rätt person vid sin sida. Speciellt om man är misstänkt för eller blivit utsatt för brott, men även vid t.ex. skilsmässa och vårdnadstvist.

Många väntar alldeles för länge med att anlita en advokat och tror att saker ska lösa sig av sig själva. Helst ska man kontakta advokaten redan i förebyggande syfte. Man brukar kunna lösa konflikter genom samtal och medling utanför rättssalen, inte sällan innan de riktigt stora problemen uppstår. Det finns de som drar sig för att anlita juridisk hjälp från en advokatbyrå då det kan vara dyrt, men både för privatpersoner och företag brukar stora delar av advokatkostnaderna täckas genom rättsskyddet i hemförsäkringen eller företagsförsäkringen. Finns det ingen försäkring kan man få ett rättshjälpsbiträde utsett av staten som hjälp.

Hemförsäkringen täcker ofta en stor del av advokatkostnaden

Många advokatbyråer erbjuder en första gratis konsultation via telefon eller email, där man kort beskriver sitt ärende och vad man behöver hjälp med. En seriös advokatbyrå gör då en bedömning angående huruvida de känner att de är rätt byrå för uppdraget och om de kan åta sig ditt ärende. Självfallet ska de även kunna lämna en prisuppgift som man sedan i lugn och ro får ta ställning till. Den advokat som man anlitar ska också vara specialiserad på det ämne som man behöver hjälp med, såsom exempelvis brottmål, familjerätt, affärsjuridik, fastighetsrätt, miljörätt med mera. Lagboken är tjock och det är omöjligt för en advokat att vara duktig på alla ämnen.

Så ska en skicklig advokat vara

Via internet kan man hitta advokatbyråer på den ort man bor och på deras respektive hemsidor brukar man även kunna se deras olika specialområden. Ett säkrare kort för att hitta en riktigt bra advokat brukar dock vara att gå via sina vänner. Kanske är det någon i bekantskapskretsen som har varit i en liknande situation och kan rekommendera en advokat? Många gånger är det vid jobbiga situationer i livet som man behöver juridisk hjälp och det är därför viktigt att man känner förtroende för den advokat som man anlitar. En bra advokat ska vara kunnig i sitt ämne, ha den tid som krävs att lägga ner på uppdraget och dessutom gärna vara social. Detta underlättar i kommunikationen med andra och gör att advokaten lättare kan få ut uppgifter. Värt att veta att man alltid kan byta advokat om man skulle vara missnöjd eller känna tvivel.

3 Aug 2020