Trygg, stöttande, tillitsfull - Svenskarnas syn på socialförsäkringarna

Svenskarnas syn på socialförsäkringarna

2011-10-17

I dag publicerar den parlamentariska socialförsäkringsutredningen rapporten Trygg, stöttande, tillitsfull? Svenskarnas syn på socialförsäkringarna. Rapporten har tagits fram av Stefan Svallfors vid Umeå universitet på uppdrag av utredningen.

Allmänhetens syn på socialförsäkringarna och välfärdsstaten är viktig att belysa inte minst för att få en uppfattning om huruvida den av medborgarna finansierade välfärdspolitiken upplevs som legitim. Tilliten till socialförsäkringarna, synen på hur de ska finansieras och i vilken grad de anses missbrukas är viktiga faktorer att ta hänsyn till när dessa system ska reformeras.

Författarens huvudsakliga slutsats är att förtroendet för välfärdstjänsterna stärks, medan det försvagas för socialförsäkringarna. Speciellt påtaglig är nedgången i förtroende för sjukförsäkringen.

Författaren vill särskilt lyfta fram att den upplevda riskutsattheten minskat jämfört med nittiotalet. Den nuvarande ekonomiska krisen har inte fått svenskarna att känna sig mer försörjningsmässigt utsatta.

Ladda ned rapporten som pdf här.