Sv/nyheter/stud Och Soc F

Studerande och socialförsäkringen

2011-06-27

Inom ramen för den parlamentariska socialförsäkringsutredningens rapportserie publiceras idag rapportenStuderande och socialförsäkringen (klicka på länken för att ladda ned rapporten). Rapporten har tagits fram av Sveriges förenade studentkårer på uppdrag av utredningen.

Det samlade försäkringsskyddet för studerande är komplicerat och svåröverskådligt. I rapporten kartläggs de situationer då studerande saknar ekonomiskt skydd vid sjukdom och arbetslöshet och möjliga förslag till förändringar diskuteras.

Författarnas huvudsakliga slutsats är att det nuvarande försäkringsskyddet inte är tillräckligt och innehåller många fallgroppar. Det framtida försäkringsskyddet behöver vara samlat och inkludera alla studerande.

Författarna vill särskilt lyfta fram förslagen om att införa en standardförsäkring för studerande som blir sjuka och en särskild rehabiliteringskedja för studerande.

För att förbättra etableringen på arbetsmarknaden efter avslutade studier föreslår också författarna en jobbgaranti för studerande.

Rapporten är den första i den parlamentariska socialförsäkringsutredningens underlagsrapportserie.

Kontaktpersoner:
Irene Wennemo
Huvudsekreterare
S 2010:04
08-405 83 78

Elisabeth Gehrke
Vice ordförande
Sveriges förenade studentkårer
08-5457 01 07