Sv/nyheter/samverkan Mellan Arbetsformedlingen Och Forsakringskassan Under 2000

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

2011-06-30

Inom ramen för den parlamentariska socialförsäkringsutredningens rapportserie publiceras idag rapportenSamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under 2000-talet. Rapporten har tagits fram gemensamt av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på uppdrag av utredningen.

Att det finns en fungerande samverkan mellan alla involverade aktörer är av stor vikt för att återgång i arbete eller studier ska understödjas. Under 2000-talet har det genomförts ett antal reformer för att förbättra samverkan.

Författarnas huvudsakliga slutsats är att samverkan fungerar som bäst då den genomförs som ett helhetsgrepp, med gemensamma, mätbara, mål, och där samverkan integreras i myndigheternas verksamhet.

Författarna vill särskilt lyfta fram att samverkan mellan myndigheterna, arbetsgivarna, vården och kommunerna behöver utvecklas ytterligare för att ge individer stöd för återgång i egen försörjning. För att samverkan och effektiv rehabilitering ska nå målet att få fler att återgå till arbete, behövs också en arbets¬marknad som är tillgänglig, att arbetsgivare såväl offentliga som privata är beredda att anställa personer med tidigare och/eller kvarstående ohälsa.

Rapporten är den andra i den parlamentariska socialförsäkringsutredningens underlagsrapportserie.

Kontaktpersoner:
Irene Wennemo
Huvudsekreterare
S 2010:4
08-405 83 78

 Siri Persson
Arbetsförmedlingen
010-486 85 73

Daniel Melén
Försäkringskassan
0730-544 673