Sv/nyheter/nya Kommitteledamoter

Nya kommittéledamöter

2010-12-16

Mot bakgrund av att flera tidigare ledamöter i samband med riksdagsvalet i september bytt riksdagsutskott har kommittén fått en delvis ny sammansättning. Samtliga riksdagspartier finns representerade i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Kommittén består av följande ledamöter:

Gunnar Axén, ordförande (M)
Tomas Eneroth (S)
Sonia Karlsson (S)
Stefan Löfven (S)
Lotta Finstorp (M)
Tomas Tobé (M)
Gunvor G Ericson (MP)
Johan Pehrson (FP)
Fredrick Federley (C)
Erik Almqvist (SD)
LiseLotte Olsson (V)
Emma Henriksson (KD)

Läs mer om kommitténs ledamöter här