Sv/nyheter/hur Bor Arbetsloshetsforsakringen Utformas

Hur bör arbetslöshetsförsäkringen utformas?

2011-07-01

Inom ramen för den parlamentariska socialförsäkringsutredningens rapportserie publiceras i dag rapportenHur bör arbetslöshetsförsäkringen utformas? Rapporten har författats av Eva Uddén Sonnegård, ekonomie doktor och statssekretare på Arbetsmarknadsdepartementet under mandatperioden 2006-2010.

I rapporten beskriver Eva Uddén Sonnegård bakgrunden till 2007 års förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Som en del i Moderaternas förändringsarbete 2004-2006 tillsattes en tillväxtarbetsgrupp och gruppens argument mot en obligatorisk a-kassa har bäring även i dag, menar hon.

Författarens slutsats är att arbetslöshetsförsäkringen i huvudsak är optimalt utformad, men att det finns en tydlig förbättringspotential i utformningen av sanktionssystemet. En finansieringsmodell med differentierade avgifter har sysselsättningsskapande effekter, enligt Eva Uddén Sonnegård.

Hon föreslår att a-kassorna ska kunna bedriva förmedlingsverksamhet och resonerar även kring anpassningar av arbetslöshetsförsäkringens regelverk för att motivera grupper med lös anknytning till arbetsmarknaden att vara medlemmar i en a-kassa.

Rapporten är den tredje i den parlamentariska socialförsäkringsutredningens underlagsrapportserie.

Kontaktpersoner:
Irene Wennemo
Huvudsekreterare
S 2010:4
08-405 83 78

Eva Uddén Sonnegård
070-352 73 51