Sv/nyheter/administrativt Betungande Problem I Arbetsloshetsforsakringen

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen

2011-05-19

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har gett Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, möjlighet att inkomma med en underlagspromemoria angående administrativt betungande områden inom arbetslöshetsförsäkringen.

SO har valt att fokusera på de områden inom arbetslöshetsförsäkringen som SO anser är mest administrativt betungande. Dessa områden är normalarbetstidsberäkningen, dagsförtjänstberäkningen, hanteringen av aktivitetsstöd, avgiftshanteringen, övergångsbestämmelser och snabba ikraftträdanden av nya bestämmelser.

Underlagspromemoria:

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen